Jankowska , Karolina. 2022. „Analiza Mowy Jako narzędzie Diagnozy chorób Neurodegeneracyjnych”. Investigationes Linguisticae 45 (październik):83-92. https://doi.org/10.14746/il.2021.45.8.