Kłaczyńska, Anna. 2015. „Poza Strukturalizm. Hybrydy Leksykalne W świetle Gramatyki Kognitywnej”. Investigationes Linguisticae, nr 32 (grudzień), 124-42. https://doi.org/10.14746/il.2015.32.7.