Moroz, Andrzej. 2013. „Składniowe Wyznaczniki przynależności Kulturowej”. Investigationes Linguisticae, nr 29 (styczeń), 37-49. https://doi.org/10.14746/il.2013.29.4.