Lapis, Włodzimierz, i Piotr Wierzchoń. 2003. „Rekurencja Jako narzędzie Do Tworzenia segmentów językowych współczesnej Polszczyzny”. Investigationes Linguisticae 9 (czerwiec), 31-38. https://doi.org/10.14746/il.2003.9.4.