Jarmołowicz, Ewa. 2004. „Komunikacja Niewerbalna: Rola gestów Ilustruj Cych W Komunikacji”. Investigationes Linguisticae 10 (czerwiec), 20-26. https://doi.org/10.14746/il.2004.10.2.