Mikołajczak-Matyja, Nawoja. 2004. „Umiejętność Poszukiwania hiperonimów O Wysokim Poziomie ogólności Przez Osoby Niewidome I widzące”. Investigationes Linguisticae 10 (czerwiec):68-88. https://doi.org/10.14746/il.2004.10.6.