Mikołajczak-Matyja, Nawoja. 2004. „Skojarzenia słowne Niewidomych I widzących użytkowników języka Polskiego – Studium porównawcze”. Investigationes Linguisticae 11 (grudzień), 1-17. https://doi.org/10.14746/il.2004.11.6.