Mikołajczak-Matyja, Nawoja. 2006. „Umiejętność Odtwarzania Hierarchii Typu Hiponimicznego Przez Niewidomych I widzących użytkowników języka”. Investigationes Linguisticae 13 (czerwiec):150-70. https://doi.org/10.14746/il.2006.13.10.