Nowak, Paulina. 2006. „Analiza błędów W przekładzie Unijnych aktów Normatywnych Na przykładzie Council Regulation (EC) No 1346 2000 of 29 May 2000 on Insolvency Proceedings”. Investigationes Linguisticae 13 (czerwiec):171-95. https://doi.org/10.14746/il.2006.13.11.