Korcz, Paweł, i Marek Matulewski. 2006. „Wirtualna Edukacja W Polsce I Na świecie”. Investigationes Linguisticae 13 (czerwiec), 135-49. https://doi.org/10.14746/il.2006.13.9.