Lapis, Włodzimierz. 2007. „Kategoria Braku Odpowiedzi W świadomości rozmówców”. Investigationes Linguisticae 14 (czerwiec), 111-19. https://doi.org/10.14746/il.2006.14.9.