Gaś, Swietłana. 2008. „Образ России в российском дипломатическом дискурсе (Obraz Rosji W Rosyjskim Dyskursie Dyplomatycznym) Russia in Russian Diplomatic Discourse”. Investigationes Linguisticae 16 (grudzień), 25-32. https://doi.org/10.14746/il.2008.16.3.