Krysiak, Adrian. 2010. „(Poli)geny Na język. Prolegomena Do Lingwistyki Genetycznej”. Investigationes Linguisticae 20 (marzec), 33-39. https://doi.org/10.14746/il.2010.20.4.