Górska, Agnieszka. 2011. „Podobieństwa I różnice W podejściu Do Nauki języka Obcego pomiędzy Osobami jednojęzycznymi I wielojęzycznymi”. Investigationes Linguisticae 23 (czerwiec), 43-60. https://doi.org/10.14746/il.2011.23.3.