Pogonowski, Jerzy. 2011. „Intuicja Matematyczna – Kilka Uwag”. Investigationes Linguisticae 23 (czerwiec), 82-105. https://doi.org/10.14746/il.2011.23.5.