Lipnicki, Michał. 2010. „Epistemologiczny Charakter Logiki Buddyjskiej”. Investigationes Linguisticae 19 (marzec), 119-32. https://doi.org/10.14746/il.2010.19.7.