Szczypińska, Magdalena. 2011. „Językowy Obraz świata W Socjolekcie żeglarzy śródlądowych”. Investigationes Linguisticae 24 (grudzień), 151-68. https://doi.org/10.14746/il.2011.24.10.