Kamasa, Victoria. 2012. „Struktura Argumentacje We Wniosku Formalnym Na Wybranym przykładzie”. Investigationes Linguisticae 25 (marzec), 27-57. https://doi.org/10.14746/il.2012.25.3.