Lapis, Włodzimierz. 2012. „Dystynktywność ciągów”. Investigationes Linguisticae 25 (marzec), 58-71. https://doi.org/10.14746/il.2012.25.4.