Jahns, Michał. 2012. „Gdy mówi Do Nas język. Krytyczne Spojrzenie Na współczesne Aplikacje Hipotezy Sapira-Whorfa W Feministycznych Teoriach językoznawczych”. Investigationes Linguisticae 25 (marzec), 90-107. https://doi.org/10.14746/il.2012.25.6.