Nabiałek, Małgorzata. 2012. „Wymowa Sceniczna W śpiewie”. Investigationes Linguisticae 26 (czerwiec), 59-72. https://doi.org/10.14746/il.2012.26.4.