Sikora, Sławomir. 2012. „Nyāya Sữtra Jako Zmiana Epistemiczna”. Investigationes Linguisticae 26 (czerwiec), 82-107. https://doi.org/10.14746/il.2012.26.6.