zbiorowa, P. (2018) „Język w refleksji teoretycznej. Przekroje historyczne. Dyskusja nad dziełem”, Investigationes Linguisticae, 38, s. 1–56. doi: 10.14746/il.2018.38.1.