Bobowska-Nastarzewska, P. (2019) „Rola tłumacza pisemnych tekstów specjalistycznych na podstawie własnych doświadczeń traduktologicznych”, Investigationes Linguisticae, 390, s. 1-14. doi: 10.14746/il.2018.39.1.