Czubińska, M. (2019) „Sposoby wykorzystania napisów scenicznych jako metody przekładu spektakli teatralnych w trakcie Malta Festival Poznań 2017”, Investigationes Linguisticae, 390, s. 31-45. doi: 10.14746/il.2018.39.3.