Kwiatkowska Faryś, E. i Wolarska-Sobocińska, A. (2019) „Geolektalne pułapki języka hiszpańskiego w praktyce przekładu pisemnego i ustnego”, Investigationes Linguisticae, 390, s. 46-63. doi: 10.14746/il.2018.39.4.