Wartecka, A. (2019) „Identyfikacja gatunku mowy pochwały w oparciu o strategię reaktywnego gatunku mowy (SRGM)”, Investigationes Linguisticae, 40, s. 49–61. doi: 10.14746/il.2018.40.4.