Heryng, J. i Obrębska, M. (2019) „Czy dwujęzyczność sprzyja kreatywności? Doniesienie z badań”, Investigationes Linguisticae, (42), s. 1-11. doi: 10.14746/il.2018.42.1.