Jarmołowicz-Nowikow, E. (2019) „Wybrane cechy realizacji adaptatorów w narracji dzieci i dorosłych”, Investigationes Linguisticae, (42), s. 12-26. doi: 10.14746/il.2018.42.2.