Shimogaki, S. (2020) „Agriculture and Law in Japanese Society: Rolnictwo i prawo w społeczeństwie japońskim”, Investigationes Linguisticae, (43), s. 15–24. doi: 10.14746/il.2019.43.2.