Ichishima, M. (2020) „Current Status of and Challenges in Regional Policies in Japan: Współczesny status japońskiej polityki regionalnej i stojące przed nią wyzwania”, Investigationes Linguisticae, (43), s. 25-33. doi: 10.14746/il.2019.43.3.