Yu, J., Wang, S. i B. Serrona, K. R. (2020) „Comparative Analysis of ELV Recycling Policies in the European Union, Japan and China: Analiza porównawcza regulacji dotyczących recyklingu ELV w Unii Europejskiej, Japonii i Chinach”, Investigationes Linguisticae, (43), s. 34-56. doi: 10.14746/il.2019.43.4.