Adamczewska , A. . (2021) „Stereotypowe obrazy przedstawicieli chrześcijaństwa, islamu i buddyzmu z perspektywy użytkowników języka polskiego. Badanie psychosemantyczne ”, Investigationes Linguisticae, 45, s. 1–18. doi: 10.14746/il.2021.45.1.