Fludra, Z. . (2021) „Kategorie pojęciowe kobiety oraz kobiety zamężnej w skojarzeniach chińskich ”, Investigationes Linguisticae, 45, s. 19–35. doi: 10.14746/il.2021.45.2.