Jankowska , K. (2022) „Analiza mowy jako narzędzie diagnozy chorób neurodegeneracyjnych”, Investigationes Linguisticae, 45, s. 83–92. doi: 10.14746/il.2021.45.8.