Kłaczyńska, A. (2015) „Poza strukturalizm. Hybrydy leksykalne w świetle gramatyki kognitywnej”, Investigationes Linguisticae, (32), s. 124-142. doi: 10.14746/il.2015.32.7.