Moroz, A. (2013) „Składniowe wyznaczniki przynależności kulturowej”, Investigationes Linguisticae, (29), s. 37-49. doi: 10.14746/il.2013.29.4.