Lapis, W. i Wierzchoń, P. (2003) „Rekurencja jako narzędzie do tworzenia segmentów językowych współczesnej polszczyzny”, Investigationes Linguisticae, 90, s. 31-38. doi: 10.14746/il.2003.9.4.