Jarmołowicz, E. (2004) „Komunikacja niewerbalna: rola gestów ilustruj cych w komunikacji”, Investigationes Linguisticae, 100, s. 20-26. doi: 10.14746/il.2004.10.2.