Mikołajczak-Matyja, N. (2004) „Umiejętność poszukiwania hiperonimów o wysokim poziomie ogólności przez osoby niewidome i widzące”, Investigationes Linguisticae, 10, s. 68–88. doi: 10.14746/il.2004.10.6.