Mikołajczak-Matyja, N. (2004) „Skojarzenia słowne niewidomych i widzących użytkowników języka polskiego – studium porównawcze”, Investigationes Linguisticae, 11, s. 1-17. doi: 10.14746/il.2004.11.6.