Łobacz, P. (2005) „Przedmowa do XII. zeszytu Investigationes Linguisticae”, Investigationes Linguisticae, 120. doi: 10.14746/il.2005.12.1.