Kleśta, J. (2006) „Analiza akustyczna polskich spółgłosek nosowych realizowanych przez dzieci niesłyszące”, Investigationes Linguisticae, 13, s. 118–134. doi: 10.14746/il.2006.13.8.