Mikołajczak-Matyja, N. (2006) „Umiejętność odtwarzania hierarchii typu hiponimicznego przez niewidomych i widzących użytkowników języka”, Investigationes Linguisticae, 13, s. 150–170. doi: 10.14746/il.2006.13.10.