Nowak, P. (2006) „Analiza błędów w przekładzie unijnych aktów normatywnych na przykładzie Council Regulation (EC) no 1346/2000 of 29 May 2000 on Insolvency Proceedings”., Investigationes Linguisticae, 13, s. 171–195. doi: 10.14746/il.2006.13.11.