Korcz, P. i Matulewski, M. (2006) „Wirtualna edukacja w Polsce i na świecie”, Investigationes Linguisticae, 130, s. 135-149. doi: 10.14746/il.2006.13.9.