Lapis, W. (2007) „Kategoria braku odpowiedzi w świadomości rozmówców”, Investigationes Linguisticae, 14, s. 111-119. doi: 10.14746/il.2006.14.9.