Kubacki, A. D. (2009) „Zasady rozbudowywania frazy nominalnej w języku niemieckim i polskim”, Investigationes Linguisticae, 17, s. 15-34. doi: 10.14746/il.2009.17.2.