Krysiak, A. (2010) „(Poli)geny na język. Prolegomena do lingwistyki genetycznej”, Investigationes Linguisticae, 20, s. 33-39. doi: 10.14746/il.2010.20.4.