Ciesielczyk, N. (2010) „Trzy kody w przekładzie «Σήμα κινδύνου» Antoniego Samarakisa na polski – studium przypadku”, Investigationes Linguisticae, 22, s. 1–27. doi: 10.14746/il.2010.22.1.